Regulamin sklepu internetowego feelplus.pl

Dokonanie zakupu jest równoznaczne ze zrozumieniem i zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

WSTEP

Sklep internetowy feelplus.pl, działający pod adresem www.feelplus.pl , prowadzi Firma MCO Produkt z siedzibą w 97-300 Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowa 25B,. Firma jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego NIP 771-25-85-006, Regon: 590720757.

Słowniczek:

Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów i Usług oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MCO Produkt z siedzibą w 97-300 Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowa 25B;

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.feelplus.pl , sprzedający produkty i usługi znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Towar – prezentowana w Sklepie wizualizacja, propozycja graficzna produktu oferowana do wykonania – odzieży wykonywanej i drukowanej na każdorazowe zamówienie będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Sklep feelplus.pl w większości oferuje na swojej stronie produkty których dalsza odsprzedaż będzie w zasadzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na ich wykonanie według specyfikacji oraz grafiki wybranej przez klienta w sposób dopasowany do indywidualnych spersonalizowanych graficznie potrzeb konsumenta.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep wykona zamówienie towaru i usługi oraz przygotuje i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej lub uprawniony przedstawiciel osoby prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konto Klienta - zbiór danych podawanych przez Klienta przy rejestracji konta służące min. do realizacji złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych reklamacji lub odstąpień od umowy;

Reklamacja – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Towaru;

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość – dokonanie zakupu w Sklepie;

Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego Towaru;

Świadczenie umowne – świadczenie określone w umowie, do którego wykonania zobowiązana jest każda ze stron umowy tj:. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru. Świadczeniem zaś Klienta jest zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie – sprzedaż Towaru wykonana przez Sprzedawcę

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayPal lub innych dostępnych w sklepie systemów płatności on- Line;

Wada istotna – przesłanka umożliwiająca złożenie przez Klienta żądania odstąpienia od umowy w ramach Reklamacji z tytułu Rękojmi.

Wada fizyczna Towaru – to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar:
- nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
Nie jest Wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Ceny towarów w sklepie internetowym feelplus.pl zawierają podatek VAT.

Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia ze strony sklepu jest założenie Konta Klienta.

Zamówienie złożone przez klienta przez stronę http://www. feelplus.pl łącznie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu ( paragon fiskalny lub faktura VAT ).

2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Klient poprzez wybór zamawianych oferowanych do wykonania towarów, oznaczenia sposobu dostawy, adresu dostawy i wyboru sposobu płatności składa zamówienie. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu oraz potwierdzenie możliwości wykonania towaru i możliwości realizacji zamówienia z podaniem terminu wysyłki.

Złożone zamówienia będą realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Przed realizacją mogą być potwierdzane telefonicznie lub mailowo przez obsługę sklepu.

Złożenie zamówienia wymaga podania danych osobowych - zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".

3. CENY I KOSZTY DOSTAWY

Przesyłka kurierska firmą 15 zł – dostawa z dnia na dzień.

Poczta Polska 10 zł – dostawa 2-5 dni zazwyczaj - wg regulaminu Poczty Polskiej.

Na życzenie Kupującego możliwa jest dostawa w inny od wymienionych sposób - w takim wypadku każdorazowo należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia sposobu i kosztu dostawy,

pod adresem feelcontactplus@feelplus.pl

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym feelplus.pl za dokonane zakupy można zapłacić w następujący sposób:

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie na numer podany na stronie internetowej.

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayPal lub innych dostępnych w sklepie systemów płatności on- Line;

5. SPOSÓB i TERMIN DOSTAWY

W przypadku płatności przelewem sklep internetowy feelplus.pl rozpoczyna realizację zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od daty wpływu na konto należności za zamówienie.

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie obsługa sklepu internetowego feelplus.pl niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o najszybszym możliwym terminie dostawy, a w przypadku wyczerpania zapasów o braku możliwości realizacji zamówienia.

6. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROTY

Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przekazanie do Firmy MCO Produkt w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru oraz odesłanie towaru w stanie nienaruszonym, bez śladów używania, kompletnego, z oryginalnymi metkami oraz dołączonym dowodem zakupu (paragon lub kopia faktury VAT). Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa zwracający.

Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy MCO Produkt lub za pobraniem nie są przyjmowane.

Zwrot wartości towaru zostanie dokonany na konto wskazane w formularzu zwrotu w terminie do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zwrotu przez obsługę sklepu. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki.

Rezygnacja z zamówienia nie jest możliwa w przypadku w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Sklep feelplus.pl w większości oferuje na swojej stronie produkty których dalsza odsprzedaż będzie w zasadzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na ich wykonanie według specyfikacji oraz grafiki wybranej indywidualnie przez klienta w sposób dopasowany do spersonalizowanych wizualnych potrzeb konsumenta.

7. WARUNKI REKLAMACJI :

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, który jest przesyłany na każde wezwanie Klienta.

Reklamowany z tytułu niezgodności towaru z umową oraz z tytułu gwarancji produkt wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub kopia faktury VAT) oraz zgłoszeniem reklamacyjnym należy dostarczyć do siedziby Firmy – MCO Produkt z siedzibą w 97-300 Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowa 25B.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się produktu, produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać: w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy, jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w niezwłocznym czasie towar zostanie wymieniony na nowy, lub zwrotu ceny zakupu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w terminie 7 dni.

W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniami przesyłki, które powstały podczas transportu, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkody potwierdzonym przez przewoźnika przesyłki.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poprzez zarejestrowanie, zamówienie lub zalogowanie się Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe i dane adresowe podawane podczas procesu rejestracji przechowywane są w bazie danych sklepu feelplus.pl i będą przetwarzane i wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień i utrzymania kontaktu z klientami.

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje dla sprawniejszego działania pliki cookie (tzw. ciasteczka).

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
Pliki : cookie sesji, cookie preferencji i ustawień, cookie reklamy, cookie analityki.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Klient sklepu feelplus.pl ma prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych sklepu, poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w opcjach konta użytkownika.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep feelplus.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania do oferty nowych towarów a także do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży bez podania przyczyny, jak również do czasowego zamknięcia sklepu.

Sklep feelplus.pl zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Sklep feelplus.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby MCO Produkt SC.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich rozwiązania polubownie. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2017 roku.

Właściciel sklepu internetowego feelplus.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, powinien zatem co jakiś czas sprawdzać Regulamin.